gallery/53594d155fdcf701c5de5af6e0aeeb0f_grondjekldin_0000_Layer-2_1

Blog

Regelmatig zult u hier een nieuw blogbericht vinden. 

Via deze blog willen wij u namelijk graag op de hoogte houden van nieuwtjes en wetenswaardigheden. Daarnaast gebruiken wij ons blog om u te voorzien van tips en advies.

Gepost

2019/10/09

Het huidige btw-identificatienummer bestaat nu nog uit het burgerservicenummer van de ondernemer, omdat dit een inbreuk is op de privacy, aangezien personen kunnen worden herleidt aan de hand van het burgerservicenummer en gezien het risico op identiteitsfraude, heeft ook de Belastingdienst de plicht dit identificatienummer te 'anonimiseren'. Deze plicht vloeit voort uit de Algemene Verordening Persoonsgegevens. In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op de naleving van deze wetgeving. De toezichthouder heeft als eis gesteld dat uiterlijk 1 januari 2019 de Belastingdienst met een nieuw identificatiesysteem moet komen...

Gepost

2019/05/08

Voor de Belastingdienst en daarmee voor uw aangifte(n) vormt, zeker voor ondernemers, de boekhouding als basis. Voor het kunnen uitvoeren van bijvoorbeeld belastingcontroles door de Belastingdienst, dient deze basis dan ook snel opvraagbaar en inzichtelijk te zijn...

Gepost

2018/02/08

Berichtenverkeer Belastingdienst

Het elektronisch berichtenverkeer tussen de Belastingdienst en fiscale dienstverleners, boekhoud- en administratiekantoren (intermediairs) is alleen mogelijk als daarvoor toestemming is gegeven door ... 

Gepost

2017/08/09

In het huidige tijdperk wordt steeds meer gedigitaliseerd. Er is geen weg meer terug...!

Ook op het gebied van de boekhoudkundige administratie krijgt men hier steeds meer mee te maken. Daarom speciaal deze blog met als onderwerp: de digitale factuur.

  • Wat betekent de digitale factuur voor u, als ondernemer?
  • Welke administratieve verplichtingen komen er bij kijken?
  • Wat is de bewaartermijn van een digitale factuur?

Kortom: welke voorwaarden gelden er eigenlijk ten aanzien van (het bewaren van) de digitale factuur? U leest er alles over in deze special.

Gepost

2017/03/31

De Belastingdienst heeft bepaald dat uitstelregelingsverzoeken voor de aangifte 2016 alléén in de periode vanaf 1 maart tot 1 april 2017 kunnen worden ingediend.

Uw aangifte kan echter nog worden ingediend tot 1 mei 2017.

Gepost

2017/03/06

Ook het aanleveren van rapportages middels SBR hoort tot het dienstenpakket van ABDelfzijl. Middels ons persoonlijke overheidscertificaat (PKI) kunnen wij uw gegevens veilig en direct, rechtstreeks, aanleveren via het digitale kanaal voor overheidsdiensten.

Gepost

2017/02/15

Zolang u niet in Andorra of Monaco woont, dan is het ook dit jaar weer raak: de belastingaangifte moet worden gedaan!

Het laten indienen van uw belastingaangifte is een stuk eenvoudiger dankzij de diensten van Administratiekantoor & Belastingadviesbureau Delfzijl.

Wat hebben wij nodig voor het invullen van uw belastingaangifte?

Gepost

2016/12/28

Sinds deze maand (december 2016) is het mogelijk online een verklaring geregistreerd inkomen te verkrijgen. Voorheen diende men hiervoor altijd te bellen met de BelastingTelefoon.

Gepost

2016/12/28

De web DBA is vooraleerst uitgesteld tot januari 2018. In deze periode krijgen ZZP’ers en opdrachtgevers niet te maken met boetes en/of naheffingen. Ondertussen revalueert het kabinet het arbeidsrecht.

Gepost

2016/11/28

Wij adviseren onze klanten altijd met klem alle berekeningen die u van de fiscus ontvangt goed te controleren op eventuele foutieve gegevens.